Mistä lisätietoa suomalaisista poliitikoista ja kotimaisesta politiikasta?

Syventävää lisätietoa suomalaisista poliitikoista ja kotimaisesta politiikasta kannattaa ammentaa myös muista lähteistä. Tähän artikkeliin on koottu muutamia tällaisia lähteitä. Seuraa tarkkaan suomalaisen politiikan kenttää ja yritä pysyä ajan tasalla siitä, mitä Suomessa tapahtuu juuri nyt.

Eduskunta.fi

Eduskunta.fi on sivusto, josta kannattaa aloittaa suomalaiseen yhteiskuntaan, politiikkaan ja historiaan tutustuminen. Se kertoo suomalaisista kansanedustajista, valtiopäiväasioista, täysistunnoista ja valiokunnista.

Lisäksi se kertoo kuinka eduskunta Suomessa toimii. Löydät sivustolta myös historia- ja Suomi valtiona -tietopaketteja sekä monia kansalaisvaikuttamiseen liittyviä tietopaketteja.

Voit seurata sivuston kautta myös kansanedustajien palkkioiden kehitystä, joka on aihe, josta viriää tuon tuostakin keskustelua. Eduskuntavaalien alla on erityisen tärkeää tutustua Eduskuntavaalit-tietopakettiin.

Sivuston Kansanedustajat-osiossa tutustutaan muun muassa nykyisiin kansanedustajiin, puhemieheen sekä varapuhemieheen, eduskuntaryhmään, toimielimiin, kansanedustajien palkkioihin sekä kulukorvauksiin, kansanedustajien eläkkeisiin, kansanedustajien sidonnaisuuksiin, eduskuntavaaleihin sekä vaalirahoitukseen ja kansanedustajiin liittyviin tilastotietoihin.

Tällä hetkellä Helsingin vaalipiirissä vaikuttaa 22 kansanedustajaa, jotka ovat Outi Alanko-Kahiluoto, Eva Biaudet, Tuula Haatainen, Pekka Haavisto, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Atte Kaleva, Emma Kari, Mai Kivelä, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Tom Packalen, Jaana Pelkonen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Erkki Tuomioja ja Ben Zyskowicz.

Suomenpolitiikka.fi

Toinen suositeltava sivusto ja monipuolinen tietolähde kotimaisesta politiikasta kiinnostuneelle lukijalle on suomenpolitiikka.fi. Sivusto ilmoittaa käsittelevänsä ja uutisoivansa Suomen politiikasta omalla tavallaan puolueettomasti.

Viime aikoina sivustolla on käsitelty esimerkiksi SDP:n Heinäluoman lausumaa, jonka mukaan hallitus aikoo pyrkiä pitämään kiinni työvoimaa koskevasta saatavuusharkinnasta.

Toinen ajankohtainen aihe on SDP:n Paula Werningin esiin nostama koulukiusaaminen ja -väkivalta, joihin on hänen mukaansa puututtava aiempaa tiukemmin. Koulukiusaaminen on hänen mukaansa saatava kitkettyä pois suomalaisista oppilaitoksista ja eduskunta onkin käsitellyt tätä koskevaa kansalaisaloitetta.

Werningin mielestä on tärkeää lisätä oppilaiden sekä opiskelijoiden ymmärrystä siitä, millaisia vaikutuksia väkivallalla ja kiusaamisella on.

Samalla on pyrittävä lisäämään oppilaiden sekä opiskelijoiden omaa osallisuutta koulukiusaamista vastustavassa työssä.

Aikuisten on Werningin mukaan muistettava antamansa mallin merkitys lapsille sekä nuorille ja oman käytöksen sekä omien asenteiden merkitys onkin tärkeää tiedostaa.

Monet vakavat kiusaamis- ja väkivaltatilanteet ovat ravisuttaneet suomalaisten tietoisuutta viime aikoina, joten tämä on ehdottomasti aihe, johon on puututtava, jotta suomalainen yhteiskunta voisi tarjota kaikille hyvää!